FOTO: VALENTINO DRAŽIĆ CELIĆ, TZ DRNIŠ
Burnum

Burnum

Odlaskom vojske na mjestu logora nastaje grad municipalnog ranga koji je imao važnu ulogu do kasne antike. Grad je imao svetište, amfiteatar, akvadukt, popločane ceste i ulice, te druga gradska obilježja. Razoren je 639. godine u vrijeme avarsko-slavenskih ratova.

Ostaci logora danas su sačuvani na dva lokaliteta. Čine ih ostaci lukova koji su pripadali zgradi zapovjedništva logora, te amfiteatar za koji se pretpostavlja da je mogao primiti između 6 i 10 tisuća gledatelja, a prema pronađenom natpisu, izgrađen je kao donacija cara Vespazijana.