PHOTO: SHUTTERSTOCK
Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku koja teče dubokim i živopisnim kanjonom dugim više od 75 km te tvori bučne slapove, poput veličanstvenog Roškog slapa i fantastičnog Skradinskog buka (45,7m), najvećih sedrenih kaskada u Europi.

Nacionalni park Krka jedan od osam hrvatskih nacionalnih parkova, obuhvaća područje od 109 km2 na prostoru gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, te donjeg dijela toka rijeke Čikole i njenog utoka u Krku. Ovaj prostor proglašen je nacionalnim parkom 1985. god. Rijeka Krka, ukupne duljine 72,5 km, od čega je 50 km pod zaštitom nacionalnog parka, jedinstveni je prirodni i krški fenomen, sa sedam slapišta i ukupnim padom od 224 m.

Roški slap
Najatraktivniji dio NP Krka na drniškom području je Roški slap. Duljina njegovih sedrenih barijera iznosi približno 650 m, najveće širine riječnog toka od 450 m i ukupnim padom od 22,5 m. Najvećim slapom od 15 m rijeka se obrušava u Visovačko jezero. Kanjon rijeke je zanimljiv i zbog svoje osebujne i bogate vegetacije. 1909. god. ovdje je izgrađena jedna od prvih hidroelektrana u Europi. Na Roškom slapu sačuvani su i obnovljeni brojni mlinovi, stupe i valjavice, koji se danas smatraju etnološko-etnografskim spomenicima, svjedočeći o gospodarskoj prošlosti i ruralnom graditeljstvu ovog kraja.

U parku se nalaze dva izuzetna spomenika kulture: samostan Visovac i manastir Krka.

Otok Visovac i manastir Krka

Visovac, poznat i kao Gospin otočić, predstavlja savršen sklad prirode i ljudskog stvaralaštva. Otočić, na kojem je danas Franjevački samostan Majke od Milosti, još su u 14. st. nastanili Augustinci. Franjevci na otok dolaze 1445. god. Kasnije, 1568. god. utemeljen je novicijat, a potom i knjižnica i arhiv. Samostan i danas čuva vrijednu muzejsku zbirku. Osobitu zanimljivost postava čine četiri inkunabule, od kojih ističemo Ezopove basne tiskane 1487. god.

Od Visovačkog jezera do Roškog slapa može se i poučno-pješačkom stazom staza Stinice – Roški Slap – Oziđana pećina. Staza obiluje biološkim i geološkim fenomenima, a duga je osam i pol kilometara. Zanimljivo je napomenuti da šetnica u završnom dijelu ima više od 600 stepenica. Stepenice, osim prekrasnog pogleda sa vidikovaca, omogućuju i dolazak do Oziđane pećine u kojoj nalazi svjedoče o kontinuiranoj naseljenosti od doba neolitika (5000 pa do 1500 god. prije Krista). Pećina je sa zanimljivim izlošcima uređena i opremljena za posjete. Oni koji nemaju daha za predugo penjanje mogu stazi pristupiti s miljevačke strane gdje je uređeno parkiralište za vozila pa se spustiti do Roškog slapa uživajući u fantastičnim vidicima.

Do Roškog slapa i Visovca može se automobilom ili brodom NP Krka. Brodom se može od grada Skradina do Skradinskog buka, jedne od najvećih prirodnih ljepota Hrvatske, a potom uzvodno prema Visovcu i Roškom slapu, pa do Manastira sv. Arhanđela u Kistanjama. Ovaj pravoslavni manastir, koji se u pisanim dokumentima prvi put spominje 1402. god., podigla je srpska princeza Jelena, sestra srpskog cara Dušana i žena hrvatskog kneza Mladena III. Šubića. Manastir ima veliku i bogatu knjižnicu s povijesnim rukopisima i knjigama.

Ploveći Krkom može se uživati u jedinstvenoj ljepoti rijeke, bogatom biljnom i životinjskom svijetu, brojnim povijesnim spomenicima, i duhovnosti i miru sakralnih zdanja.

Fotogalerija

Posjetite u blizini...